Зүрхний хэм алдагдах

Захын мэдрэлийн үрэвсэлт өвчин

Ам хуурайших, хатах

xerostomia · · ·

Шүлсний булчирхайны доройтол

Шегрены синдром

Ам, нүд хуурайшдаг, үе мөч өвддөг ауто дархлааны өвчин   · · ·

Сарын юм бага бөгөөд сунжирч ирэх

Бамбай булчирхайны дааврын илүүдэл (ББДИ)

(Бамбай булчирхайны аутодархлааны өвчин эсвэл Грейвсийн өвчин буюу Базедовая болезнь) ББДИ-ийн үеийн үндсэн зовуурь, шинж тэмдэг (PCSS): Бамбай булчирхай томрох /бамбайн бахлуур/ · · ·

Chlamydia trachomatis нянгийн халдвар, түүгээр үүсгэгдсэн өвчлөлүүд

Татран өвчин

(нянгаар үүсгэгдэж, мэдрэл гэмтээдэг, татдаг өвчин)   · · ·

Зүрхний хэм удаашрах

Пульс унах Зарим хүний хувьд ямар ч зовуурь, хүндрэл үүсдэггүй тал бий. Үндсэн шинж тэмдэг, зовуурь (PCSS): Пульс 60 цо/мин · · ·


Developed by: olzvoi.dev