Chlamydia trachomatis нянгийн халдвар, түүгээр үүсгэгдсэн өвчлөлүүд

Татран өвчин

(нянгаар үүсгэгдэж, мэдрэл гэмтээдэг, татдаг өвчин)   · · ·

Зүрхний хэм удаашрах

Пульс унах Зарим хүний хувьд ямар ч зовуурь, хүндрэл үүсдэггүй тал бий. Үндсэн шинж тэмдэг, зовуурь (PCSS): Пульс 60 цо/мин · · ·

Могой яр

Бүслүүр үлд, Могой илд, Бүсэлхийн цэврүүт эсэргэнэ гэж нэрлэх нь бий. Салхинцэцэг, могойн яр хоёр энэхүү Вариселла Зостер вирус (VZV)–ээр · · ·

Микрококкын нянгийн халдвар, түүгээр үүсгэгддэг өвчлөлүүд

Микрококкын нян нь голдуу арьс, салт бүрхэвч, ам-залигуурын эд эст үүрлэдэг. Микрококкын нянгаар үүсгэгддэг өвчлөл, зовиур, шинж тэмдэг (PCSS): Дархлаа · · ·

Клебсиелла пневмони нян устгах

Палочка Фридлендера гэх орос нэршил бий. Клебсиелла пневмони нян нь бидний гэдэсэнд байдаг бөгөөд тоо хэмжээ нь ихдэхээр өвчлөл үүсгэдэг · · ·

Зүрхний булчинд барзгар үүсэх

Үндсэн шинж тэмдэг, зовиур (PCSS): Зүрхний булчингийн холбогч эд эс томрох (зүрх томрох, ялангуяа зүүн ховдол) Хуучин зүрхээр өвдөж байсны · · ·

Шигелла нянгийн халдвар, түүгээр үүсгэгддэг өвчлөлүүд

Шигелла нянгаар үүсгэгддэг өвчлөл, түүний шинж тэмдэг, зовиур, хожмын хүндрэлүүд (PCSS):   Гэдэс гүйлгэдэг халдварт өвчин (Shigellosis: цустай эсвэл залхагтай · · ·

Псевдомонас аругиноса нянгаар үүсгэгдэж болзошгүй өвчлөлүүд

Псевдомонас аругиноса нянгаар үүсгэгдсэн өвчлөл 24-72 цагт далд хэлбэрээр оршино. Энэ ихэнхдээ нян шээсний зам, уушги, зүрхний хавхлага, арьс, яс, · · ·

Протеус нянгаар үүсгэгдсэн өвчлөлүүд

Proteus нян Enterobacteriaceae бүлэгт хамаардаг.  Proteus нянгийн дараах төрөл зүйлүүд тохиолдоно. Үүнд: P. mirabilis, P. penneri, P. myxofaciens, P. hauseri. Протеус нян нь шулуун · · ·