Хүзүү, суга, цавь, хөхний арьс харлах

Хүзүү, суга, цавь, хөхний арьс харлах (монгол)