Shingles

Бүслүүр үлд, Могой илд, Бүсэлхийн цэврүүт эсэргэнэ гэж нэрлэх нь бий. Салхинцэцэг, могойн яр хоёр энэхүү Вариселла Зостер вирус (VZV)–ээр · · ·

Anti-Micrococcus Herbal antibiotics

Микрококкын нян нь голдуу арьс, салт бүрхэвч, ам-залигуурын эд эст үүрлэдэг. Микрококкын нянгаар үүсгэгддэг өвчлөл, зовиур, шинж тэмдэг (PCSS): Дархлаа · · ·

Anti-Klebsiella pneumoniae Herbal Antibiotics

Палочка Фридлендера гэх орос нэршил бий. Клебсиелла пневмони нян нь бидний гэдэсэнд байдаг бөгөөд тоо хэмжээ нь ихдэхээр өвчлөл үүсгэдэг · · ·

Cardiosclerosis

Үндсэн шинж тэмдэг, зовиур (PCSS): Зүрхний булчингийн холбогч эд эс томрох (зүрх томрох, ялангуяа зүүн ховдол) Хуучин зүрхээр өвдөж байсны · · ·

Anti-Shigella Herbal Antibiotics

Шигелла нянгаар үүсгэгддэг өвчлөл, түүний шинж тэмдэг, зовиур, хожмын хүндрэлүүд (PCSS):   Гэдэс гүйлгэдэг халдварт өвчин (Shigellosis: цустай эсвэл залхагтай · · ·

Pseudomonas caused Diseases

Псевдомонас аругиноса нянгаар үүсгэгдсэн өвчлөл 24-72 цагт далд хэлбэрээр оршино. Энэ ихэнхдээ нян шээсний зам, уушги, зүрхний хавхлага, арьс, яс, · · ·

Proteus caused diseases and Anti-Proteus Herbal Antibiotics

Proteus нян Enterobacteriaceae бүлэгт хамаардаг.  Proteus нянгийн дараах төрөл зүйлүүд тохиолдоно. Үүнд: P. mirabilis, P. penneri, P. myxofaciens, P. hauseri. Протеус нян нь шулуун · · ·

Antibiotic properties

Өвчин үүсгэгч бичил махбод устгах Herbal antibiotics буюу Antibiotic plants   · · ·

Hypochondriasis

Үндсэн зовиур, шинж тэмдэг (PCSS): Байнга өөртөө ямар нэг өвчний шинж тэмдэг хайх ХГЗ хямрах, ходоод, гэдэс, хэвлийгээр өвдөх (Сэтгэлзүйн · · ·

Intercostal neuralgia

Үндсэн шинж тэмдэг, зовиур (PCSS): Амьсгалах, найтийхад хавиргаар хүчтэй өвдөх Нуруугөөр өвдөх, эмзэглэх Тэмтэрэхэд өвдөх Хоолонд дургүй болох зэрэг болой. · · ·