Түрүү булчирхай шохойжих

Түрүү булчирхайны шохойжилтын голомтууд үүсэх Түрүү булчирхайны доторх кальцийн давсны бөөгнөрөл Үндсэн зовиур шинж тэмдэг, зовиур (PCSS): Түрүү булчирхай сорвижих, · · ·

Хүний папилломын вирус устгах

Хүний папилломын вирус нь дараах хэлбэрээр байж болно. Үүнд: Үү,тухайлбал, бэлэг эрхтэний (genital warts) Ургацаг, тухайлбал, амьсгал, шээсний зам, давсагны · · ·

Бөөр жижигрэх

Эрүүл бөөрний хэвийн овор хэмжээ 10-12см бна. Үндсэн зовиур шинж тэмдэг (PCSS): Бөөрний бичил шүүлтүүрийн нэвчимтгий чанар /glomerular permeability/ нэмэгдэх · · ·

Зогисуулах, зогисох

Болзошгүй учир шалтгаанууд (PCC, патогенез): Архи уух Түргэн идэх Ходоод, гэдэсний үрэвсэл Ходоод хөөж томорсон /хоол их идсэн, хийгээр дүүрсэн · · ·

Нян, ялангуяа гэдэсний савханцрын нян (Эшерихын савханцар)

Үндсэн зовиур шинж тэмдэг (PCSS):           Гэдэс гүйлгэх, усан чацга, заримдаа цустай         · · ·

Түрүү булчирхайны үрэвсэл

Нянгийн ба нянгийн бус түрүү булчирхайны архаг үрэвсэл /Chronic Nonbacterial Prostatitis/ гэж байна. Үндсэн зовиур шинж тэмдэг (PCSS): Нурууныдоод хэсэг, · · ·

Нарны харшил

Үндсэн зовиур шинж тэмдэг (PCSS): Арьс хуурайшиж, улайж, халуу оргих, загатнах, хавдах, улаанаар туурах, жижиг гүвдрүү /bumps or tiny papules/ · · ·

Уураг тархины бүрхэвчийн доторхи уйланхай

Төрөлхийнхийг анхан шатны харин олдмол буюу тархи толгойны бэртэнгэ болон өвчнөөс үүсснийг хоёрдах шатны уйланхай гэнэ. Бага зэргийн уйланхай үүссэн · · ·

Элэгний цусан судгар

Энэ нь хоргүй хавдар юм. Удаан хугацаанд шинж тэмдэг мэдэгддэггүй аж. Үндсэн зовиур шинж тэмдэг (PCSS):      Баруун хавирган · · ·

Стрептококкын нянгийн халдвар, идэвхжилт, түүгээр үүсгэгдсэн өвчлөлүүд

“В” группын стрептококкийн нян /Group Beta streptococcus – GBS эсвэл BStrep гэж болно/ нь ам, хоолой, хамар, арьс, бүдүүн гэдэс, · · ·