Өвчин тусчихлаа гэж айх

Өвчин тусчихлаа гэж айх (монгол)