Өлсөхийг мэдрэхгүй байх

Өлсөхийг мэдрэхгүй байх (монгол)