Арьсан дээр улаан мэнгэ гарах

Арьсан дээр улаан мэнгэ гарах (монгол)