Health questionnaire

Та сонгосон эмийн ургамалдаа эргэлзэж байна уу?

Тэгвэл, бид танд энэхүү эрүүл мэндийн асуулгыг бөглөхийг санал болгож байна. Үүнийг бөглөхөд маш амархан. Өөрөөр хэлвэл, нийтдээ 70 гаруй асуулга байгаа бөгөөд эдгээрээс өөртөө таарахыг Та бөглөх (чагтлана) юм. Харин бөглөхдөө үнэн зөв, хариуцлагатай хандахыг хүсье.

Асуулгын зорилго нь бидний хуримтлуулсан мэдээллийн сан, олон жилийн зохих туршлага, мэдлэг, Таны бөглөсөн асуулгыг үндэслэн өвчин эмгэгийн суурь угшил, ямар өвчин байх магадлалтай болон танд хамгаас илүүтэй таарахуйц эмийн ургамлын зөвлөмжийг үнэ төлбөргүй авах болно.

Ингэснээр Та дурдсан зөвлөлгөөг манай сайтаас өөрөө гүнзгийрүүлэн унших боломж бүрдэх юм. Судалгаанаас үзэхэд энэхүү шинэ үйлчилгээ нь хэрэглэгчдийн хүсэл, талархлыг хүлээгээд байгааг хэлэх юун.

Respiratory Ailments

Skin diseases

Autoimmune diseases

Endocrine disorders

Heart-Vessel and Blood System

Nervous Disorders

Reproductive-Tract Disorders

Lymph system

Digestive Disorders

Bone, Muscle System

Бусад